Geir`s fullstendige restaurering av 86 mod. H-D Softail