Harley Davidson VIN-identifikasjons guide

Eksempel: 1HD1BHL1XGY035662

World

Mfg.

 

Class

 

Model

 

Engine

 

Intro

 

Check

 

Year

 

Plant

Production

Number

 1HD

1

BH

L

1

9

G

 Y

035662

 

World

Mfg.

 

Class

 

Model

 

Engine

 

Intro

 

Check

 

Year

 

Plant

Production

Number

 1HD

 4

CA

M

1

 0

4

 K

 400506

Laget i

USA

Harley 

 

Lett vekt

900cc

og mindre 

 XL

EVO

 883

 

 

 2004

York,

PA 

 

 

 

Rammenr.
Motor nr.
Motor nr.