Bilder av lokalet

Klubblokalet

Klubblokalet

fra lagringsplassen

fra lagringsplassen

Syklene parkert ved siden av klubben